Dowroongsmile Dental Clinic

แปลไม่ออก

ดูแลช่องปาก

ทพ.ประพัฒน์ ประเดิมดุษฎีพร เป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์ มากกว่า 20ปี มือเบาและมีการเรียนรู้ อัพเดทเทคโนโลยีทันตกรรมใหม่ๆเสมอ.

บริการ

ฟอกสีฟัน

ครอบฟัน

ตัดแต่งเหงือก

รักษารากฟัน

อุดฟัน

จัดฟัน

รากเทียม

รักษาโรคเหงือก

ปรึกษาจัดฟัน

ขูดหินปูน

Our Services

ฟอกสีฟัน

ครอบฟัน

ตัดแต่งเหงือก

รักษารากฟัน

อุดฟัน

จัดฟัน

รากเทียม

รักษาโรคเหงือก

ปรึกษาจัดฟัน

ขูดหินปูน

ก่อน & หลัง

ตารางนัดหมาย

พนักงานที่ยิ้มแย้มของเราจะให้บริการคุณเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มที่สวยงาม การตรวจประจำปีและการรักษา เรามีความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้คุณมีสุขภาพฟันที่ดี.